RETOURBELEID

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

*Aankoop in de winkel

Oeps...als je je aankoop in een winkel gedaan hebt, kan je je toestel jammer genoeg niet terugbrengen. De bedenktermijn van 14 dagen is hier niet van toepassing.

 

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Enkel de retourkosten worden niet door de ondernemer zelf betaald.

Producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de consument worden niet geaccepteerd bij retour. Deze zijn eigen aan de consument.

Hetzelfde geldt voor producten waarvan de verpakking is geopend of er schade aan toe is.

Is jouw pakket beschadigd door de transporteur, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de koerier dienst & aan de leverancier.


Bouwmaterialen & grote stukken

Voor het retourneren worden de werkelijke transportkosten gerekend. Hoe meer pallets u wilt retourneren, hoe hoger de transportkosten zullen zijn.

Bedenk hoeveel pallets u wilt retourneren en dan vindt u hieronder het bedrag dat u aan transportkosten moet betalen om deze pallets op te laten halen.


Dit zijn de werkelijke kosten die de transporteur rekent voor de gehele rit (heen en terug).

·       1 pallet: €227,48

·       2 of 3 pallets: €266,20

·       4 of 5 pallets: €317,02

·       6 of 7 pallets: €370,26

·       8 of 9 pallets: €421,08

·       10 pallets: €471,90

·       11 pallets: €525,14

·       12 pallets: €600,16

·       13 pallets: €624,36

·       14 pallets: €648,56

·       15 pallets: €672,76

·       16 pallets: €696,96

·       17 pallets: €726,00

·       18 pallets: €750,20

·       19 pallets: €774,40

·       20 pallets: €798,60

Prijzen inclusief 21% btw.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen:

 

D&C Bouwmaterialen

info@dcbouwmaterialen.be

03 344 03 07